ส่งฟรี ขั้นต่ำ 49.- / เก็บเงินปลายทางได้ / มีราคาส่ง
เมนู
รถเข็น
  • รถเข็นว่างเปล่า

  • 365shop
  • การคืนเงินและการคืนสินค้า

การคืนเงินและการคืนสินค้า

การคืนเงินและการคืนสินค้า

การคืนเงินและการคืนสินค้า 365shop

ทางบริษัทฯ มีนโยบายการคืนสินค้า ในกรณีที่ระบุไว้ ตามเงื่อนไขด้านล่างเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. เงื่อนไขในการขอคืนสินค้า เนื่องจากบริษัทฯ ส่งสินค้าผิดสี ผิดรุ่น หรือ ผิดขนาด

1.1 ลูกค้าแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางการติดต่อของร้าน (Line / Facebook / E-Mail) โดยลูกค้าต้องแจ้งภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า (อ้างอิงจากขนส่ง)
1.2 ลูกค้าส่งหลักฐานสินค้าที่ได้รับไป เช่น ซอง/กล่องพัสดุ สินค้าที่ได้รับ รวมไปถึงวีดีโอ ก่อนการเปิดพัสดุ
1.3 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบ และจะแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบ
1.4 ลูกค้าทำการจัดส่งสินค้าคืน โดยสินค้ามีสภาพสมบูรณ์ กล่องโฟมกันกระแทก ซองใส่สินค้า คู่มือ ฯลฯ อุปกรณ์ครบถ้วน เหมือนเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าจากบริษัทฯ
1.5 บริษัทฯ จะโอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่ง (ถ้ามี) คืนให้กับลูกค้า ตามรูปแบบการชำระค่าสินค้า ภายใน 15 – 30 วัน

2. เงื่อนไขในการขอเปลี่ยนสินค้า กรณีลูกค้าสั่งผิด

2.1 ลูกค้าแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางการติดต่อของร้าน (Line / Facebook / E-Mail) โดยลูกค้าต้องแจ้งภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า (อ้างอิงจากขนส่ง)
2.2 แจ้งรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
2.3 ลูกค้าทำการจัดส่งสินค้าคืน โดยสินค้ามีสภาพสมบูรณ์ กล่องโฟมกันกระแทก ซองใส่สินค้า คู่มือ ฯลฯ อุปกรณ์ครบถ้วน เหมือนเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าจากบริษัทฯ
2.4 ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งด้วยตนเองทั้งหมด
2.5 หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับสินค้าคืน เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบ
2.6 ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่ง 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) และแจ้งสลิปให้เจ้าหน้าที่ทราบ
2.7 เจ้าหน้าที่จะส่งสินค้ากลับโดยไปรษณีย์ไทย (EMS) และจะแจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้าทราบ

3. เงื่อนไขในการคืนเงิน

3.1 กรณีชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต แบบชำระเงินเต็มจำนวนหรือแบบผ่อนชำระ บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้า กลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ทำการซื้อสินค้า ภายในระยะเวลา 15 – 30 วัน (ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลชื่อบนบัตรเครดิตต้องตรงตามรายชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้น)
3.2 กรณีชำระสินค้าผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร, เคาท์เตอร์เซอร์วิส, หักบัญชีธนาคาร, เก็บเงินสดปลายทาง หรือ เอทีเอ็ม บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้า คืนกลับเข้าบัญชีธนาคาร ที่ลูกค้าได้ทำการแจ้งไว้ทีเมนูขอคืนสินค้า ภายในระยะเวลา 15 -30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบ*

4. เอกสารแนบในการคืนเงิน กรณี เงินสด / โอน

(ลูกค้าทั่วไป/บุคคลธรรมดา)
 สำเนาบัตรประชาชน เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุ "ใช้เพื่อขอรับเงินคืนจาก 365shop เท่านั้น"
 สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book bank)
 สลิปการโอนเงิน/หลักฐานการชำระเงิน

(ลูกค้านิติบุคคล)
 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ และภพ.20
 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ
 สำเนาหลักฐาน/สลิปการชำระเงิน

icon
icon0
icon
icon4
icon
cart
3
line icon